A-kasser

Arbejdsløshedskasser, der også kaldes for a-kasser, er en forsikring mod arbejdsløshed. Det betyder reelt set, at du kan få dagpenge i op til 2 år, hvis du bliver arbejdsløs. Derved skal du ikke få fra hus og hjem, hvis du mister dit job. Derfor er der rigtigt mange danskere, som er medlem af en a-kasse, fordi det giver dem tryghed i deres hverdag. A-kassen vil ikke betale din fulde løn, men kan betale helt op mod 90 procent af din tidligere løn. A-kassen har en række af arbejdsområder, som den varetage ifølge den danske lovgivning. Først og fremmest skal den udbetale dagpenge til dens medlemmer. Den skal tilbyde feriedagpenge, efterløn, vejledningsamtaler, indeberette til de danske jobcentre i landet og hjælpe de arbejdsløse medlemmere med at komme i job igen. De fleste arbejdsløshedskasser varetager dog i høj grad andre opgaver. Disse er dog frivillige. Der er mange a-kasser, som tilbyder uddannelse, kurser, rådgivning og meget, meget. De forskellige a-kasser har – på trods af deres navn – store forskellige i deres produkt. Derfor kan du ikke altid sammenligne ud fra prisen. Der er ikke nødvendigvis tale om identiske produkter. Du bør derfor også sammenligne ud fra, hvad du får og ikke blot prisen.

A-kasser priser

De fleste a-kasser koster omkring 500 kroner. Hvis du køber en fagforening med, kan du som regel få en besparelse. Derudover skal du huske på, at du ikke betaler det fulde beløb, fordi du kan få fradrag på dit kontingent. I Danmark siger man, at man regner med, at du skal have et kontingent til en a-kasse og fagforening for at kunne arbejde, hvilket betyder, at du kan trække meget af det fra i skat. Det er bestemt ikke helt beløbet du kan trække fra. Du kan som regel se hos den enkelte a-kasse eller fagforening, hvor meget du skal betale, efter du har fratrukket prisen i skat.